Služby

Referencie

Doručovanie reklamných letákov.
Neadresné doručovanie reklamných letákov do schránok a reklamných boxov obyvateľstva . Každému klientovi poskytujeme individuálne poradenstvo.

Tlač a grafické návrhy reklamných materiálov a letákov

Zobrazovanie letákov na internete