O nás

Referencie

DISPRO s.r.o. o letákoch vieme všetko.

Klientom poskytujeme distribúciu letákov do schránok , reklamných boxov a taktiež online zobrazovanie na internete. Naším poslaním je prevýšiť očakávania zákazníkov pri distribúcií reklamných letákov. Uvedomujeme si, že hlavnou zárukou kvalitných služieb sú kvalitní ľudia. Naším zamestnancom poskytujeme priestor pre ich odborný rast a snažíme sa im vytvoriť príjemné a tvorivé prostredie pre ich prácu. Dodávame hodnotu naším zákazníkom tým, že im poskytujeme najspoľahlivejšie a najefektívnejšie riešenia v oblasti distribúcie reklamných letákov.

Úspešnosť letáku je závislá od atraktivity ponuky, ceny a grafického znázornenia. Cena produktu býva najväčším lákadlom pre zákazníka a preto by mala byť jasne a výrazne označená. Grafický návrh by mal zaujať na prvý krát, pretože len malá časť ľudí sa vráti k nezaujímavému letáku. Základom peknej grafiky sú pekné farby, zretelné obrázky a ľahko zapamätateľný slogan.